menu
home
energie
veiligheid
architectuur
referenties
contact
Logo VICAS architectenbureau

veiligheidscoördinator

energiedeskundige

EPB-verslaggever

&

architect

VICAS staat voor veiligheidscoördinatie en architectuur Slenders. Zoals de naam al doet vermoeden is VICAS niet alleen een architect maar ook een veiligheidscoördinator, energiedeskundige type a en een EPB-verslaggever.

Deze diensten bieden wij niet enkel en alleen aan voor particulieren en bedrijven, wij voeren namelijk ook op zeer regelmatige basis de veiligheidscoördinatie en energieprestaties (EPB, EPC, etc) uit voor andere architectenbureaus. Dankzij de totale kennis die VICAS kan aanbieden is zij de ideale partner om mee samen te werken.
“Een betrouwbare partner op vlak van architectuur, omgaan met energie en energiebesparing, alsook veiligheid op de werf en algemene veiligheidscoördinatie”
Grafisch element
veiligheids- coördinator
architect
EPB- verslaggever
energiedeskundige type a

Uitgebreide expertise

Aanbod van een totaal pakket

EPB-verslaggeving en EPC-attesten

ook ten behoeve van andere achitectenbureaus

Energie

EPB-verslaggever

Bij
bouw
en
verbouwprojecten
waarvoor een
bouwaanvraag
of melding nodig is, moet er voldaan worden aan de
EPB
(energieprestatie en binnenklimaat) eisen en de bijhorende procedure. Het is dan ook essentieel om bij de aanvang van uw bouwproject genoeg aandacht te besteden aan
energiezuinigheid en de EPB-eisen
. Achteraf bijsturen is altijd moeilijker of soms zelfs bijna onmogelijk. Als
erkende EPB-verslaggever
is VICAS vanaf het begin van het project nauw betrokken bij de uitvoering ervan. Wij doen niet enkel controleren maar adviseren ook de architect en de bouwheer. Zo bent u er zeker van dat alle eisen op tijd kunnen worden nageleeft en dat er op het einde van het project, bij het opstellen van de definitieve
EPB-aangifte
, alles volledig in orde zal zijn.

Energiedeskundige type A

VICAS is een
energiedeskundige type A
, dit wil zeggen dat wij erkend zijn voor het opstellen van een EPC oftwel een
energiepresatiecertificaat
door middel van de
EPC-waarde
. Dit document heeft u sinds 2009 verplicht nodig bij de verkoop of verhuur van uw woning.
Zo een energieprestatiecerticaat (EPC-attest) drukt de energiezuinigheid van uw woning uit door middel van een getal op een kleurenschaal. Dit getal wordt bepaald door verschillende factoren zoals bv. de
isolatie in de muren
, het dak,
isolatiewaarde van de ramen
, de verwarmingsinstallatie, etc. Deze gegevens worden allemaal tijdens een plaatsbezoek,
EPC keuring
, onderzocht en verwerkt volgens een vast protocol om tot 1 getal te komen, namelijk de EPC-waarde.
Na de EPC keuring kan er ook bijkomend een advies opgemaakt worden voor eventuele
energiebesparende maatregelen
die kunnen uitgevoerd worden aan de woning. Zo heeft u de mogelijkheid om de EPC-waarde van uw woning te verbeteren. Een betere waarde van uw EPC betekent tegenwoordig meestal een hogere verkoop- of verhuurwaarde van uw woning.
Een energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig.

Ventilatiedeskundige

Kristiene heeft tevens erkenning als ventilatieverslaggever. Een ventilatieverslag is nodig om een epb-aangifte te kunnen opmaken voor bouwaanvragen sinds 01-01-2016. Voor de start der werken wordt een ventilatie-voorontwerp gemaakt. Hier wordt rekening gehouden met de wensen van de klant welk systeem zij wensen te nemen of er wordt een voorstel uitgewerkt. Op het einde der werken zullen de debieten worden gemeten en een eindverslag opgemaakt worden. Dit laatste is nodig voor de definitieve epb-aangifte.
VICAS biedt haar energieprestatie gerichte diensten aan voor zowel particulieren als bedrijven en andere architectenbureaus Benieuwd naar onze prijzen? Neem dan even contact op, u zal spoedig een antwoord krijgen.
button decoratie
button decoratie
contact

Veiligheidscoördinator

Waarom is
veiligheidscoördinatie
nodig? Dit is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. Het doel hiervan is het aantal arbeidsongevallen verminderen en het welzijn van de werknemers verbeteren. Als veiligheidscoördinator is VICAS hierbij de perfect keuze dankzij de nodige expertise op vlak van
preventieadvies en architectuur
.

Veiligheidscoördinatie ontwerp

Tijdens het ontwerp bekijkt VICAS als veiligheidscoördinator samen met de bouwheer en architect welke
veiligheidsmaatregelen
er nodig zijn. De toepassing van
veiligheidscoördinatie
tijdens de ontwerpfase van een project vindt haar bestaansreden in het feit dat de oorzaak van vele ongevallen op bouwplaatsen rechtstreeks verband houdt met tekortkomingen of verkeerde keuzes tijdens de uitwerking van het ontwerp. Tijdens de ontwerpfase van het project moet er dus voor gezorgd worden dat de architect rekening houdt met de beginselen van
risicopreventie
bij het bepalen van de werkprocédés en – technieken, de architecturale keuzen en de planning van de uit te voeren werken.

Veiligheidscoördinatie verwezenlijking

Voor de start van de werken worden alle nodige elementen besproken en administratieve verplichtingen nagegaan. Tijdens de werkzaamheden worden wekelijks werfcontroles gehouden door de veiligheidscoördinator. Deze controles kunnen verminderd of verhoogd worden in functie van de activiteit op de werf. De bespreking van de maatregelen met de arbeiders en de aanwezigheid van de veiligheidscoördinator op de werf heeft het meeste effect op het daadwerkelijk uitvoeren van alle voorgeschreven preventiemaatregelen.

Postinterventiedossier

VICAS stelt als veiligheidscoördinator ook een
postinterventiedossier
op (PID). Dit verplichte dossier bevat alle nodige informatie die nodig kan zijn voor
verbouwings-, uitbreidings-, of onderhoudswerken
. Het is daarna aan de eigenaar om dit postinterventiedossier gedurende de hele levensduur van het gebouw te bewaren en indien nodig uit te breiden.
VICAS is dankzij haar brede expertise de veiligheidscoördinator waarop u kunt rekenen. Zowel particulieren, bedrijven als andere architectenbureau’s kunnen beroep doen op onze hulp. Benieuwd naar onze prijzen of wenst u een afspraak? Neem dan contact op voor meer info.
button decoratie
button decoratie
contact

Architect

Bij een ontwerp is het vertrekpunt altijd de wensen van onze klant. Hoe wordt er geleefd? Welke omgevingsfactoren zijn belangrijk bij het gebruik van een ruimte? En wat met de harmonie, ordening toegankelijkheid, licht en leefbaarheid. Hier voegen wij onze vakkennis en advies aan toe om tot een concreet ontwerp te komen dat overeenkomt met de visie van onze klant. Ook bij het verdere verloop van het project staat VICAS u altijd bij. Wij zorgen voor een goede samenwerking met de aannemers zodat de kwaliteitsvolle architectuur en de uitvoering ervan naadloos samen gaan. VICAS gaat graag een stap verder dan een gemiddeld architectenbureau om u een totale service aan te bieden. Want naast het ontwerp en de projectcoördinatie kunnen wij ook instaan als veiligheidscoördinator, EPB-verslaggever en het EPC-attest voorzien. Zo heeft u alles ondergebracht bij 1 aanspreekpunt.
Bekijk enkele van onze realisaties.
button decoratie
button decoratie
realisaties
Meer over VICAS
Kristiene Slenders, studeerde in 1996 af als architect aan het hoger architectuurinstituut St. Lucas te Gent. Ze startte in 2001 na haar stage en enkele jaren werkervaring een zelfstandig bureau op. Door datzelfde jaar ook een extra opleiding als preventie-adviseur niveau 1 met succes af te ronden aan de Khlim kon ze al meteen als veiligheidscoördinator optreden. Zo is de naam Vicas ontstaan: Bureau voor veiligheidscoördinatie en architectuur Slenders. In de jaren erna werd de energieprestatie steeds belangrijker, tegenwoordig gekend als het E-peil. Dit mocht voor Kristiene niet ontbreken in haar dienstverlening waardoor ze zich hierin specialiseerde. Daardoor kan VICAS altijd een totaalpakket aanbieden aan al haar klanten. Naast dit totaalpakket biedt VICAS haar diensten aan andere architectenbureaus als energiedeskundige en veiligheidscoördinator.

Vicas is een bvba, opgericht in 2001 met btw nummer : BE 0475208839
Vicas is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties :
orde van architecten : www.architect.be
Nationale architectenvereniging, NAV : www.nav.be
Nationale beroepsvereniging van veiligheidscoördinatoren : VC-CS : www.vccs.be
Enkele referenties
Vicas architectuur van pastorie tot klassiek
Vicas architectuur van pastorie tot klassiek
Vicas architectuur van pastorie tot klassiek
Vicas architectuur van pastorie tot klassiek
Vicas architectuur van pastorie tot klassiek
architectuur: pastorie, klassiek
Vicas architectuur modern
Vicas architectuur modern
Vicas architectuur modern
Vicas architectuur modern
Vicas architectuur modern
architectuur: modern
Vicas renovaties
Vicas renovaties
Vicas renovaties
Vicas renovaties
renovaties
Vicas veiligheidscoördinatie
Vicas veiligheidscoördinatie
Vicas veiligheidscoördinatie
Vicas veiligheidscoördinatie
Vicas veiligheidscoördinatie
veiligheidscoördinatie
bekijk al onze referenties
referenties energieprestaties
- Bouw van 53 appartementen – handelsruimtes : HET RIET, Overpelt - Bouw van 43 service-appartementen te Overpelt, Residentie Leonaro - Bouw van 15 woningen te Kleine Brogel, Kempisch Tehuis - Bouw van 35 studentenkamers te Geel - Bouw van 5 appartementen te Houthalen-Oost - Verbouwing kantoorgebouw + appartementen naar 3 appartementen te Houthalen-Oost - Bouw van 7 appartementen, Stationsstraat, Neerpelt - Bouw van sociale huisvesting 16 woningen te Achel voor Kempisch Tehuis - Bouw van sociale huisvesting 28 woningen te Neerpelt, Grote Heide, Kempisch Tehuis
referenties veiligheid
- Bouw van een nieuwe veiligheidsomheining : Defensie, Kleine Brogel - Bouw van kantoorgebouwen: Center 26 Lummen - Bouw van een nieuw hotelgebouw te Beringen - Renovatie schoolgebouw tot logementen : Defensie, Kamp Saffraanberg, renovatie MG32-36 - Renovatie Kerk Overpelt - Renovatie Kerk Wijchmaal-Peer - Verbouwing grootkeuken te begeleidingscentrum St. Elisabeth Wijchmaal - Bouw Evac-trainer te Brussels National Airport : Sabena Flight Academy - Bouw vaneen kantoorgebouw Hyundai Mobis te Lummen - Bouw van een dagcentrum te St. H. Lille, Begeleidingscentrum St. Elisabeth Wijchmaal - Bouw van een drankgroot- en kleinhandel De Blijde Hoek te Wellen - Bouw van een nieuwe basis- en kleuterschool te Bree, Opitter
referenties veiligheid
- Bouw van serviceflats en bejaardenkamers : Terkoest Alken, Rusthuizen ZA Zuid Limburg - Bouw van een nieuwe bakkerij, School ter Hercke te Herk de Stad - Nieuwbouw lagere schoolDonK - Uitbreiding school Ter Hercke, campus Ursula te Herk de Stad - Bouw industriehal stereorama te Lier - Bouw van kantoorgebouwen center 26 te Lummen - Wegeniswerken Meulenberg - Bouw van 34 woningen, Kempisch Tehuis Meulenberg - Bouw van woningen voor senioren : Jette, rusthuis Magnolia - Bouw van 53 appartementen – handelsruimtes : HET RIET, Overpelt - Bouw van 43 service-appartementen te Overpelt, Residentie Leonaro - Bouw van 15 woningen te Kleine Brogel, Kempisch Tehuis
Neem contact op met VICAS om te bespreken hoe wij u kunnen helpen
Naam
Voornaam
Telefoon nr
Email
Hierbij ga ik akkoord met de privacyverklaring
button decoratie
button decoratie
verzenden
Vicas BVBA
Vrankenstraat 4
3990 Peer

011 612 191
0479 327 589
info@vicas.be
Bureau voor veiligheidscoördinatie en architectuur Slenders.
- Samen met Vicas -